Fakülte Dış İlişkiler Koordinatörleri

                                                               Dış İlişkiler Fakülte Koordinatörü

                        Yrd. Doç.Dr. Cihan ERTAN                   Dahili: 3999     cihanertan@duzce.edu.tr
 


   
BÖLÜMLER                             BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ                                   İRTİBAT BİLGİLERİ

 
ARKEOLOJİ                              Yrd. Doç.Dr. Emre OKAN                                  Dahili: 3951 emreokan@duzce.edu.tr
  
BİYOLOJİ                                 Yrd. Doç.Dr. Gülgün ÇAKMAK ARSLAN               Dahili: 3991 gulguncakmak@duzce.edu.tr

FELSEFE                                   Yrd. Doç.Dr. Adnan ESENYEL                           Dahili: 3949  adnanesenyel@duzce.edu.tr
 
FİZİK                                        Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN                            Dahili: 3887 ozgetuzun@duzce.edu.tr
 
KİMYA                                      Doç.Dr. Ümit ERGUN                                       Dahili: 3954 umitergun@duzce.edu.tr
 
KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRÜ      Yrd. Doç.Dr. Fehmi ALTIN                                Dahili: 3982 fehmialtin@duzce.edu.tr
 
MATEMATİK                              Yrd. Doç.Dr.Fuat USTA                                   Dahili: 3922 izzettindemir@duzce.edu.tr
 
TARİH                                      Arş. Gör. Onur Sadık KARAKUŞ                        Dahili: 3960 onursadikkarakus@duzce.edu.tr
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI            Yrd. Doç.Dr. Eda TOK                                       Dahili: 3997 edatok@duzce.edu.tr
 
SOSYOLOJİ                               Yrd. Doç.Dr. Cihan ERTAN                               Dahili: 3999 cihanertan@duzce.edu.tr