Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ (Başkan)

Prof. Dr. Başaran DÜLGER (Üye)

Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN (Üye)

Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL (Üye)

Doç. Dr. Emrah Evren KARA (Üye)

Doç. Dr. Arzu ÖZKOÇ ÖZTÜRK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Adnan ESENYEL (Üye)