Engelli Öğrenci Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYDIN (Başkan)

Prof.Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin YILMAZ