Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu

REHBERLİK VE PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU

Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL(Başkan)

Doç.Dr. Deniz YAĞLIOĞLU

Doç.Dr. Ümit ERGUN

Doç.Dr. Nanuli KATCHARAVA

Doç. Dr. İlhame AMİRALİ

Dr.Öğr.Üyesi Dilek HERKMEN

Dr.Öğr.Üyesi Pınar PINARCIK

Arş.Gör.Dr.  Fatma YAŞİN TEKİZOĞLU

Arş.Gör. Esra Hatice OĞUZ TAŞBAŞ

Arş.Gör. Bahar AYKAÇ

Arş.Gör. Fatma ÇELİK