Eğitim Komisyonu

EĞİTİM KOMİSYONU

Prof.Dr. Müge KANUNİ ER (Başkan)

Doç.Dr. Deniz YAĞLIOĞLU

Doç.Dr. Mecit AKSU

Doç.Dr. Hüseyin BUDAK

Dr.Öğr.Üyesi Dilek HERKMEN

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ŞEKER

Dr. Öğr. Üyesi Eda TOK

Arş.Gör. Safiye AYDIN

Arş.Gör. Özge SARIALİOĞLU

Arş.Gör. Semra YILMAZ