Akademik Kurul Toplantısı

06 Eki

Fakültemiz Akademik Kurul Toplantısı öğretim elemanları (Arş.Gör.,Okutman,Uzman) için 09.10.2017 Pazartesi günü saat 11.00-12.00 saatleri arasında, öğretim üyeleri (Prof.,Doç.,Yrd.Doç.) için 12.10.2017 Perşembe günü saat 12.00-13.00 saatleri arasında Kutadgu Bilig Konferans Salonunda gerçekleşecektir.