EzCast Programı Hk.

13 Eki

Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonun da  projeksiyon sistemini kullanacak olan birimlerin bilgisayarları ile gelmeleri ve kendi bilgisayarlarına EZ CAST programı yüklemeleri gerekmektedir